Nieuws uit de sector

Masker CE

2020-04-08
Masker CE
Ten eerste moet u, vóór de CE-certificering van maskers, de classificatie van maskers begrijpen:
Maskers zijn in de Europese Unie onderverdeeld in twee categorieën: ademhalingsbeschermingsmaskers en chirurgische maskers; de industrie wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar beschermende maskers en medische maskers.
Indicatoren voor maskerbescherming omvatten over het algemeen de volgende aspecten:
1. Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE);
2. Deeltjesfiltratie-efficiëntie (PFE):
3. Weerstand tegen indringing van synthetisch bloed:
4. Drukverschil:
De twee hebben verschillende accenten. Ademhalingsbeschermende maskers richten zich meer op een hoge efficiëntie van deeltjesfiltratie, terwijl medische maskers zich meer richten op de bescherming van vloeistof- en bloeddrukspatten (hoge synthetische penetratieweerstand); meestal ervaren ademhalingsbeschermende maskers grote epidemieën. Het is vaak gemakkelijker om schaars te zijn en in noodgevallen kunnen medische maskers ook worden gebruikt als het meest basale middel voor ademhalingsbescherming.
Ten tweede, waarom CE-certificering van maskers?
Beschermende maskers staan ​​onder controle van de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl medische maskers onder controle staan ​​van de kwaliteit van medische hulpmiddelen van MDD. Of het nu gaat om een ​​beschermend masker of een medisch masker, CE-certificering is vereist voor export naar de EU.